Effektakademien

Effektakademien riktar sig till organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademin som vill bli ännu vassare på att mäta, visa och öka sina effekter på människor och miljö.

Inom ramen för Effektakademien erbjuder vi crash courses och kunskapskluster:

Crash courses

Kontinuerlig vidareutbildning

 • Lär dig mycket på kort tid
 • Få konkreta verktyg och tips som direkt kan omsättas i praktiken
 • Erhåll diplomering som du kan dela på LinkedIn och i ditt CV

Kunskapskluster

Erfarenhetsutbyte online

 • Inspireras och få konkreta exempel på hur effektmätning kan gå till i praktiken
 • Problemlös och bollplanka tillsammans med andra som står inför liknande utmaningar
 • Knyt värdefulla kontakter i och utanför din bransch och sektor

Effektakademien är tillgänglig för alla våra professionella medlemmar. Professionellt medlemskap i Effektfullt kostar 400 kr per organisation och år. Läs mer

På gång hösten 2020

Crash courses

Under hösten 2020 erbjuder vi sex crash courses:

Alla crash courses ges på svenska.

En och samma crash course ges vid flera tillfällen, så att du kan hitta ett datum och en tid som passar dig. Klicka på bilden för att se kursdatumen i större storlek:

Kunskapskluster

Under hösten 2020 är hittills två kunskapskluster inplanerade:

High Risk, High Return startar 25/9, genomförs på svenska och sträcker sig över totalt sex tillfällen (varav tre tillfällen infaller under år 2021). Klicka på bilden för att se datumen i större storlek:

Kunskapskluster initieras framförallt av våra medlemmar. Föreslå ett kunskapskluster

Crash courses

För de organisationer som tecknat vårt professionella medlemskap ingår tre stycken crash courses per organisation och år.

Fem medarbetare i din organisation har tillgång till de tre crash courses som ni valt, om ni inte tecknat ett utökat medlemskap vilket ger tillgång för fler än fem medarbetare. Om du är osäker på hur många av era medarbetare som har tillgång, fråga den i din organisation som tecknat medlemskapet eller maila oss på hej@effektfullt.se.

Medarbetare från en och samma organisation behöver delta i samma tre crash courses, men behöver inte delta vid samma tre kursdatum. Innan du anmäler dig till en crash course, koordinera med övriga berörda i din organisation om vilka tre crash courses som ni ska välja att gå detta år.

I början av varje nytt medlemsår (kalenderår) fylls din organisations ‘kurskonto’ på med tillgång till tre nya crash courses. Menyn med crash courses att välja mellan utökas allt eftersom.

Om din organisation vill ta del av ytterligare crash courses utöver de tre per kalenderår som ingår i ert medlemskap, så kostar en extra crash course 500 kr ex. moms/person (625 kr inkl. moms). Följ denna länk för att köpa extra crash courses.

Impact Lingo 101

Aldrig igen osäker på output, outcome och impact

Är du ny i effektmätningens värld, och vill få järnkoll på den viktigaste och vanligaste terminologin? Eller har du varit med ett tag, men känner dig ibland förvirrad av alla olika termer som florerar? I denna crash course går vi igenom den mesta centrala terminologin inom effektmätning på både svenska och engelska, exempelvis effekt, utfall, prestation, resultat, impact, output och outcome. Genom konkreta exempel från olika sorters verksamheter får du inspiration och vägledning. Vi ger dessutom handfasta tips på hur du kan få med resten av din organisation i att använda samma språk.

Kurstillfällen hösten 2020

 • Alternativ 1: Mån 28/9 kl. 15.00-16.00
  STÄNGD FÖR ANMÄLAN
 • Alternativ 2: Tor 8/10 kl. 8.30-9.30
 • Alternativ 3: Ons 4/11 kl. 8.30-9.30

När du anmäler dig väljer du det kurstillfälle som passar dig bäst.

Vem kan delta

Professionella medlemmar i Effektfullt

Bli professionell medlem för 400 kr per organisation och år

Språk

Svenska

Rekommenderad förkunskap

Inga förkunskaper behövs

Diplomering

Certificate of Completion som du kan dela på din LinkedIn-profil.

Deadline för anmälan

För att säkert få en plats, anmäl dig senast tre dagar innan kursstart

Plats

Online

Om du eller din organisation inte redan är professionell medlem, ansök om professionellt medlemskap innan du anmäler dig till kursen.

Theory of Change Fundamentals

Så bygger du en övertygande förändringsteori

Theory of Change kallas på svenska ofta förändringsteori, men du kan även ha stött på benämningarna effektlogik, verksamhetslogik, programteori, interventionsteori, resultatkedja, logikmodell eller logiskt ramverk – kärt barn har många namn. En förändringsteori visar vilken förändring ni vill uppnå, och hur ni tänker er att det ska gå till. Många skulle säga att er förändringsteori lägger grunden till hela er effektmätning och -styrning. Inte sällan efterfrågar finansiärer er förändringsteori för att bedöma potentialen i er verksamhet eller i ert projekt. I denna crash course går vi igenom vad en förändringsteori är, hur man bygger en, hur den kan se ut i olika verksamheter, vad den kan användas till – och hur man ser till att den faktiskt används.

Datum och tid

 • Alternativ 1: Ons 23/9 kl. 8.30-10.00
 • Alternativ 2: Fre 2/10 kl. 8.30-10.00
 • Alternativ 3: Tor 19/11 kl. 13.30-15.00

När du anmäler dig väljer du det kurstillfälle som passar dig bäst.

Vem kan delta

Professionella medlemmar i Effektfullt

Bli professionell medlem för 400 kr per organisation och år

Språk

Svenska

Rekommenderad förkunskap

Inga förkunskaper behövs

Diplomering

Certificate of Completion som du kan dela på din LinkedIn-profil.

Deadline för anmälan

För att säkert få en plats, anmäl dig senast tre dagar innan kursstart.

Plats

Online

Om du eller din organisation inte redan är professionell medlem, ansök om professionellt medlemskap innan du anmäler dig till kursen.

How To Organize for Impact

Knäck koden till att bli en effektorienterad organisation

Varför lyckas vissa organisationer bygga upp sin effektmätning snabbare och mer framgångsrikt än andra? För att de kontinuerligt arbetar med att skapa rätt förutsättningar. I denna crash course går vi igenom hur man ger sin organisation förutsättningar för att KUNNA mäta effekt, VILJA mäta effekt och PRIORITERA att mäta effekt. Vi hjälper er göra en snabbcheck av hur era förutsättningar ser ut i dagsläget, och att identifiera var ni har som allra störst utvecklingspotential. Dessutom delar vi praktiska tips så att ni direkt kan ta tag i de områden där ni vill utvecklas.

Kurstillfällen hösten 2020

 • Alternativ 1: Tis 6/10 kl. 13.30-14.30
 • Alternativ 2: Tis 27/10 kl. 8.30-9.30
 • Alternativ 3: Tis 24/11 kl. 9.00-10.00

När du anmäler dig väljer du det kurstillfälle som passar dig bäst.

Vem kan delta

Professionella medlemmar i Effektfullt

Bli professionell medlem för 400 kr per organisation och år

Språk

Svenska

Rekommenderad förkunskap

Inga förkunskaper behövs

Diplomering

Certificate of Completion som du kan dela på din LinkedIn-profil.

Deadline för anmälan

För att säkert få en plats, anmäl dig senast tre dagar innan kursstart.

Plats

Online

Om du eller din organisation inte redan är professionell medlem,  ansök om professionellt medlemskap innan du anmäler dig till kursen.

Problem Mapping

Din steg-för-steg guide till problemkartläggning

En nyckel till effektfulla insatser är en ingående förståelse av det problem som vi vill lösa. Utan insyn i vilka rotorsaker som driver att problemet finns, är risken stor att vi genomför insatser som bara skrapar på ytan och ger effekt i stunden eller i värsta fall inte alls. I denna crash course går vi igenom hur man kartlägger ett problems rotorsaker och konsekvenser, samt hur man på ett systematiskt sätt väljer ut vilka rotorsaker som det är mest effektfullt att adressera. Du som deltar i denna kurs får verktyg och vägledning för att direkt kunna sätta igång att mappa det sociala eller miljömässiga problem som er verksamhet adresserar.

Datum och tid

 • Alternativ 1: Mån 13/10 kl. 8.30-9.30
  STÄNGD FÖR ANMÄLAN
 • Alternativ 2: Tor 13/11 kl. 8.30-9.30

När du anmäler dig väljer du det kurstillfälle som passar dig bäst.

Vem kan delta

Professionella medlemmar i Effektfullt

Bli professionell medlem för 400 kr per organisation och år

Språk

Svenska

Rekommenderad förkunskap

Inga förkunskaper behövs

Diplomering

Certificate of Completion som du kan dela på din LinkedIn-profil.

Deadline för anmälan

För att säkert få en plats, anmäl dig senast tre dagar innan kursstart.

Plats

Online

Om du eller din organisation inte redan är professionell medlem,  ansök om professionellt medlemskap innan du anmäler dig till kursen.

Output Tracking

Bli en stjärna på meningsfull prestationsmätning

Flera organisationer mäter hur många i målgruppen som de har nått genom sina aktiviteter. Betydligt färre mäter om deras målgrupp har tagit del av aktiviteterna i den utsträckning och på det sätt som var tänkt – trots att detta är en förutsättning för att effekt ska kunna skapas. I denna crash course går vi in på djupet i vad som är en prestation (output). Ni får verktyg för att på ett tydligt och systematiskt sätt beskriva vad som är era prestationer, och stöd i att välja ut vilka prestationer som ni ska fokusera på att följa upp och utvärdera. Kursen passar oavsett om ni är en organisation som arbetar direkt med er slutmålgrupp, eller om ni når er slutmålgrupp indirekt genom att fördela medel och stöd till andra aktörer.

Datum och tid

 • Alternativ 1: Fredag 6/11 kl. 15.00-16.00
 • Alternativ 2: Tisdag 1/12 kl. 8.30-9.30

När du anmäler dig väljer du det kurstillfälle som passar dig bäst.

Vem kan delta

Professionella medlemmar i Effektfullt

Bli professionell medlem för 400 kr per organisation och år

Språk

Svenska

Rekommenderad förkunskap

Fundamentals of Theory of Change elle r Impact Lingo 101

Diplomering

Certificate of Completion som du kan dela på din LinkedIn-profil.

Deadline för anmälan

För att säkert få en plats, anmäl dig senast tre dagar innan kursstart.

Plats

Online

Om du eller din organisation inte redan är professionell medlem,  ansök om professionellt medlemskap innan du anmäler dig till kursen.

World Class Impact Reporting

Vägen till en riktigt vass effektrapport

För de flesta organisationer är det viktigt att synliggöra sin effekt. Syftet varierar och kan vara allt ifrån att vinna finansiering, till att stärka sitt varumärke, till att få de egna medarbetarna att känna stolthet och motivation. Eller så ligger fokus på att efterleva de krav som ställs av olika sorters regelverk. I denna crash course zoomar vi in på den årliga effektrapport som de flesta ideella organisationer skapar och kommunicerar till externa intressenter. Vi går igenom vad en rapport måste innehålla, därefter delger vi konkreta tips och verktyg för hur man kan nå upp till best practice struktur och innehåll för att imponera på partners och finansiärer. Kursen passar framförallt er som tillhör en ideell organisation, eller som begär rapportering från ideella organisationer.

Datum och tid

 • Alternativ 1: Ons 28/10 kl. 8.30-9.30
 • Alternativ 2: Tis 17/11 kl. 13.30-14.30

När du anmäler dig väljer du det kurstillfälle som passar dig bäst.

Vem kan delta

Professionella medlemmar i Effektfullt

Bli professionell medlem för 400 kr per organisation och år

Språk

Svenska

Rekommenderad förkunskap

Fundamentals of Theory of Change eller Impact Lingo 101

Diplomering

Certificate of Completion som du kan dela på din LinkedIn-profil.

Deadline för anmälan

För att säkert få en plats, anmäl dig senast tre dagar innan kursstart.

Plats

Online

Om du eller din organisation inte redan är professionell medlem,  ansök om professionellt medlemskap innan du anmäler dig till kursen.

Kursledare för crash courses

Annica Johansson

Verksamhetschef på Effektfullt

Kunskapskluster

De organisationer som tecknat vårt professionella medlemskap kan delta i så många kunskapskluster som de önskar. Vissa kunskapskluster riktar sig till en särskild målgrupp, vilket i så fall framgår av beskrivningen.

High Risk, High Return

För er som vill effektmäta stora investeringar med lång tidshorisont

Effektfullt bjuder in till kunskapskluster för organisationer som fördelar medel till projekt som utförs av andra aktörer. Fokus ligger på projekt där resultat tar tid att uppnå och där kanske bara en liten andel av projekten lyckas – men där de som lyckas kan uppnå stor samhällsnytta. Denna typ av verksamhet medför speciella utmaningar för effektmätningen, som vi kommer ta oss an i detta kluster.

Passar detta kunskapskluster för er organisation?

 • Vi finansierar satsningar som utförs av andra aktörer
 • Varje enskilt projekt kräver en betydande investering och lång tid för att uppnå resultat
 • Vi arbetar med högriskprojekt, där den mindre andel som lyckas kan generera stor effekt
 • Våra projekt är så olika att det kan vara svårt att hitta gemensamma indikatorer på effekt
 • Det är ofta svårt att skilja effekten av just våra insatser från effekten av andra satsningar

Upplägg och innehåll

Kunskapsklustret består av sex träffar à 90 minuter styck. Tre av träffarna äger rum under hösten 2020, och tre i början av 2021.

Fre 25 sep 2020 kl. 9.00-10.30

#1 Problemet i fokus

När varje enskild satsning är en stor investering blir det extra viktigt att lägga slantarna där vi får mest pang för pengarna. För att bedöma var detta är, fordras en ingående förståelse för det problem man adresserar. Men hur kan vi arbeta med problemkartläggning i praktiken?

Fre 23 okt 2020 kl. 9.00-10.30

#2 Styrning mot effekt

Mellan en finansiär och finansieringsmottagare uppstår ett maktförhållande som både kan möjliggöra och försvåra styrning mot effekt. Hur kan vi styra mot effekt, och samtidigt undvika att skapa incitament för glädjekalkyler och missvisande rapportering?

Fre 27 nov 2020 kl. 9.00-10.30

#3 Vad är framgång

Om vi förväntar oss att bara en liten andel av våra investeringar lyckas – hur sätter vi ribban för vad som är en tillräckligt hög andel? Hur och när kan vi se tecken på om en investering är på väg mot framgång eller ej, och när bestämmer vi oss för att “pull the plug” i förtid?

Fre 26 feb 2021 kl. 9.00-10.30

#4 Mätning i två led

När vi finansierar satsningar som utförs av andra aktörer, uppstår effekter i två led: först våra direkta effekter på aktören vi finansierar, och sedan aktörens effekter på sin slutmålgrupp. Vilka särskilda utmaningar ställer detta oss inför när det gäller att mäta effekt, och hur kan vi ta oss an dessa?

Fre 26 mar 2021 kl. 9.00-10.30

#5 Portföljresultat

När vi investerar i projekt som är av olika karaktär kan det vara svårt att hitta gemensamma effektindikatorer som på ett görbart och meningsfullt vis går att “slå samman” och redovisa på portföljnivå. Vilka utmaningar medför detta? När behöver vi portföljindikatorer, och hur kan och bör de utformas?

Fre 23 april 2021 kl. 9.00-10.30

#6 Var det vi?!

När den tänkta effekten realiseras efter lång tid så hinner mycket hända på vägen. Bör vi kunna bedöma vilket utfall som beror på just vår investering (och de facto är en effekt av vår insats), och i så fall hur gör vi det? Hur mycket effekt kan vi trovärdigt göra anspråk på? 

Vem kan delta

Professionella medlemmar i Effektfullt (som finansierar satsningar som utförs av andra aktörer)

Inte redan professionell medlem? Professionellt medlemskap i Effektfullt kostar 400 kr per organisation och år.  Bli medlem

Rekommenderad förkunskap

Inga förkunskaper behövs

Språk

Svenska

Deadline för ansökan

Fredag 18 september (stängd för ansökan)

Plats

Online

Jag vill inte mäta effekt!

Invändningar mot effektmätning och hur de kan bemötas

För att en organisation ska lyckas med sin effektmätning så måste dess medarbetare VILJA mäta effekt. Vad finns det för invändningar mot effektmätning? Hur kan dessa invändningar bemötas? Finns det skäliga invändningar, och vilka är de i så fall? I detta kunskapskluster delar vi erfarenheter kring hur motstånd mot effektmätning kan uppstå (både hos våra medarbetare och hos våra partners/finansieringsmottagare), och vad som är framgångsrika strategier för att få alla med på vårt effekttåg.

Datum och tid

Tor 5/11 kl. 8.30-9.30

Vem kan delta

Professionella medlemmar i Effektfullt

Inte redan professionell medlem? Professionellt medlemskap i Effektfullt kostar 400 kr per organisation och år.  Bli medlem

Rekommenderad förkunskap

Inga förkunskaper behövs

Plats

Online

Språk

Svenska

Deadline för anmälan

Torsdag 29 oktober

Om du eller din organisation inte redan är professionell medlem, ansök om professionellt medlemskap innan du anmäler dig till kunskapsklustret.