Kunskapsportalen

Kunskapsportalen samlar vi tips och information om effektmätning. Om du har idéer på innehåll så skriv gärna en rad till  hej@effektfullt.se!

Effektbloggen

I Effektbloggen skriver vi om ämnen som syftar till att stärka organisationers förmåga att mäta och visa sina effekter på människor och miljö, samt använda resultaten för att lära och göra ännu större nytta. Vad skulle du vilja att vi skriver om? Låt oss veta på hej@effektfullt.se!

4 steg till problemförståelse och ökad chans för effektfulla insatser

3 tips för att utveckla en (ännu) mer effektdriven organisationskultur

Kurser

I vår kurskatalog samlar vi utbildningar på svenska och engelska som är på gång i Sverige, utomlands och på distans.

 KurshållareKursSpråkStartdatumMer information
Skandia Idéer för livetMäta och värdera sociala och ekonomiska effekterSvenska2020.11.09Dag 1 & 2: 9-10 nov
Dag 3 & 4: 14–15 dec
Dag 5 & 6: 1-2 feb
Dag 7 & 8: 15-16 mar
Impact MeasurementThe European Venture Philanthropy AssociationSocial Impact Measurement and ManagementEngelska2020.11.033 november: 09:00 - 12:00 (CET).
5 november: 09:00 - 12:00 (CET).
10 november: 09:00 - 12:00 (CET).
12 november: 10:00 - 12:00 (CET).

Läsmaterial

I vårt onlinebibliotek samlar vi läsmaterial på svenska och engelska som ger vägledning i effektmätning och -rapportering. Funderar du över var du ska börja? Testa exempelvis Phineos “The practical guide for organizations targeting better results”.

 KällaResursSpråk
3ieSome reflections on current debates in impact evaluation (2009)Engelska
60 DecibelsA Simpler Way to Measure Impact (2019)Engelska
ESVResultatanalys för nybörjare (2003)Svenska
ESVVägledning verksamhetslogik (2016)Svenska
ESVEffektutvärdering - Att välja upplägg (2006)Svenska
ESVHandledning - Resultatredovisning (2012)Svenska
ESVResultatanalys (2013)Svenska
ESVProgramteori och verksamhetslogik (2012)Svenska
ESVAtt synliggöra myndigheters resultat (2016)Svenska
ESVProcessen för planering och uppföljning (2017)Svenska
ESVHur måluppfyllelse, effekter och effektivitet kan undersökas och rapporteras (2006)Svenska
European CommissionDesign and commissioning of counterfactual impact evaluations (2012)Engelska
EVPAA Practical Guide to Measuring and Managing Impact (2015)Engelska
EVPAAtt mäta sociala effekter - En handbok för sociala investerare (2013)Svenska
Göteborgsregionens sociala ekonomi (GSE)Hur talar vi om för andra vilken nytta vi gör? (2020)Svenska
IMPUsing self-reported data for impact measurement (2019)Engelska
MSIAlla pratar om det men få gör det - En handbok i effektmätning (2018)Svenska
NestaNesta Standards of Evidence - En svensk översättning (2015)Svenska
NCVO KnowHowGood practice in monitoring and evaluation for funders (2010)Engelska
NCVO KnowHowHow to build an impact culture (2016)Engelska
OECDGlossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management (2010)Engelska
PwCExempel och råd från PwC om hur du redovisar i världsklass (2017)Svenska
PhineoSocial Impact Navigator - Practical guide for organizations targeting better results (2016)Engelska
SidaGlossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management (2007)Svenska, Engelska
Social Value UKA guide to Social Return on Investment (2012)Engelska
SocialstyrelsenAtt göra effektutvärderingar (2012)Svenska
SocialstyrelsenMålinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer (2012)Svenska
Stanford University PressMoney Well Spent - A Strategic Plan for Smart Philanthropy (2018)Engelska
StudentlitteraturLärande utvärdering genom följeforskning (2009)Svenska
StudentlitteraturSå mäts socialt hållbart värdeskapande (2016)Svenska
The World BankImpact Evaluation in Practice (2011)Engelska
TillitsdelegationenUppföljning ur ett tillitsperspektiv (2019)Svenska
TillväxtanalysVad kan vi lära oss av effektstudier? (2014)Svenska
Uppdrag Psykisk HälsaGuide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt (2015)Svenska

Konsulter

Vi vill göra det enkelt att hitta stöd inom effektmätning och -styrning! Därför tillhandahåller vi en förteckning med konsulter i Sverige som man kan vända sig till.

Konsulterna har själva registrerat sig och arbetar fristående från Effektfullt. För information om Effektfullts eget konsultstöd, läs gärna om våra tjänster eller kontakta oss på hej@effektfullt.se.

I förteckningen nedan finns en kolumn som heter “Stöd”, där det genom nyckelord beskrivs vilket stöd som respektive konsult erbjuder. Nyckelorden förklaras nedanför förteckningen.

Vill du lägga till din organisation i listan? Registrera er här

 AktörStöd:KontaktReferenser
AP Organisations- och VerksamhetsutvecklingUtbildning, Föredrag, Workshop, Rådgivning, ProjektuppdragKontaktSe lista på organisationer på hemsidan.
ASKingUtbildning, Workshop, Rådgivning, Projektuppdrag, ProcessledningKontaktNaturskyddsföreningen
ABF Malmö
Samordningsförbundet Sydöstra Skåne
BastaUtbildning, Föredrag, Workshop, Rådgivning, Projektuppdrag, ProcessledningKontaktFryshuset
Södertälje kommun
Läsfrämjarinstitutet
Firma Gunnel MörtlundUtbildning, Föredrag, Workshop, Rådgivning, Projektuppdrag, ProcessledningKontakt
Impact InvestUtbildning, Föredrag, Workshop, Rådgivning, Projektuppdrag, ProcessledningKontaktSida
Upphandlingsmyndigheten
Rosengård Invest
InkluderaUtbildning, Föredrag, Workshop, Rådgiving, ProcessledningKontakt
Idrott utan gränser
Inter BusinessFöredrag, WorkshopKontaktStenbecks Stiftelse
Connect
Räddningsmissionen
Lumen BehaviorWorkshop, Rådgivning, Projektuppdrag, ProcessledningKontaktBalticgruppen
Stenbecks Stiftelse
Frösunda Omsorg
MedModProjektuppdragKontakt
Misa KompetensUtbildning, Föredrag, Workshop, Rådgivning, Projektuppdrag, Verktyg, ProcessledningKontakt
positivity.seUtbildning, Föredrag, Workshop, ProjektuppdragKontakt
Prosper Impact ConsultingUtbildning, Föredrag Workshop, Rådgivning, Projektuppdrag, ProcessledningKontaktRegion Stockholm
Boost by FC Rosengård
Förnyelselabbet
Reach for ChangeUtbildning, Föredrag, Workshop, Rådgivning, Projektuppdrag, Verktyg, ProcessledningKontakt
SE ForumUtbildning, Föredrag, Workshop, Rådgivning, ProjektuppdragKontakt
RISE Social & Health Impact CenterUtbildning, Föredrag, Workshop, Rådgivning, Projektuppdrag, ProcessledningKontakt
SerusUtbildning, Föredrag, Workshop, Rådgivning, ProcessledningKontaktIdéer för livet (Skandia)
Coop
Linköpings kommun
Social InitiativeUtbildning, Föredrag, Workshop, Rådgivning, Projektuppdrag, ProcessledningKontakt

Här förklarar vi nyckelorden i kolumnen “Stöd”:

Utbildning – Utbildar grupper för att nå på förhand satta kunskapsmål

Föreläsning – Håller föredrag för att inspirera och upplysa

Workshop – Faciliterar interaktiva arbetssessioner

Rådgivning – Svarar på frågor, ger vägledning och agerar bollplank

Finansiering – Erbjuder finansiering öronmärkt till effektmätning

Processledning – Leder en arbets- eller förändringsprocess över tid

Projektuppdrag – Utför löpande arbete inom ramen för ett projekt

Verktyg – Tillhandahåller mjukvara och andra digitala hjälpmedel

Aktörer i ekosystemet som främjar effekt

Här listar vi icke vinstdrivande aktörer i Sverige vars kärnverksamhet är att främja effektmätning och/eller effektfulla insatser. Vi fyller på listan efterhand, tipsa oss gärna på hej@effektfullt.se.

Offentlig sektor

Ekonomistyrningsverket (ESV) – En myndighet som verkar för en effektiv statsförvaltning, genom att ha kontroll på statens finanser och arbeta för att statens pengar används på ett effektivt sätt.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) – Ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet som främjar, stödjer och genomför uppföljningar och utvärderingar.

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) – En ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), med uppdraget att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas – Kolada.

Social & Health Impact Center (SHIC) – Ett oberoende kunskapscentrum på initiativ av RISE som stödjer offentlig sektor att utveckla kapacitet för bättre resultatfokus. 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – En myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård, tandvård, samt för metoder och insatser inom socialtjänsten och området funktionstillstånd/-hinder.

Idéburen sektor

Effektiv Altruism Sverige – En förening som vill göra det till en självklarhet för Sverige och svenskar att använda evidens och effektmätning för att skapa största möjliga nytta i världen, och som ger kostnadsfri rådgivning till individer och organisationer som vill göra så mycket gott som möjligt med sina karriärer och organisationer.

Akademin

Lunds universitet – I samverkansinitiativet “Enhanced Value Relevance And Credibility of Sustainability Information (EVRACSI)” är huvudsyftet att bidra till att förbättra värderelevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten i den information som ligger till grund för att förstå och värdera hur organisationer presterar på de olika hållbarhetsarenorna.

Hubbar

Här samlar vi länkar till internationella kunskapshubbar som erbjuder kostnadsfritt stöd i form av ex. läsmaterial och webbinarier.

Ramverk

Här samlar vi internationellt erkända ramverk som ger förslag på mått och indikatorer som kan användas för att mäta hur mycket produkter och tjänster som levereras samt vilken förändring som uppnås.

Global Impact Investing Network (GIIN): Impact Reporting and Investment Standards (IRIS+)

Global Reporting Initiative (GRI): Sustainability Reporting Standards

Standarder

Här listar vi standarder som ligger till grund för certifiering av organisationers effektmätning.

Ordlista

Under våren driver vi  Projekt Ordlista där slutprodukten är en ordlista med begrepp kopplade till effektmätning.

Exempelbanken

Här kommer vi inom kort börja samla exempel och case på hur organisationer har mätt och rapporterat effekten av sina insatser och investeringar.