Medlemskap “PROFESSIONELL Organisation Plus”

Medlemserbjudande

 • Granskning av era viktigaste mål med konkret feedback. 60 min rådgivande onlinesamtal.*
 • Tre stycken kunskapshöjande
  crash courses.
 • Erfarenhetsutbyte genom våra kunskapskluster.
 • 50% rabatt på våra nätverksträffar och runda-bord-samtal.
 • Möjlighet att delta i vårt arbete för att skapa större effektfokus i Sverige.
 • Tillgång till världens största nätverk för effektmätare Social Value International (värde 3 500 kr/org).
 • Rösträtt på Effektfullts årsmöte (1 röst per organisation).
 • Medlemsforum på LinkedIn med 250+ individer från alla sektorer.
 • Nyhetsbrev för effektmätare.

Granskning av era viktigaste mål – så går det till

En av de vanligaste fallgroparna i effektmätning är att den inte är baserad på tydliga och korrekt formulerade mål. För att rivstarta er effektmätning, skicka in era viktigaste mål och få konkret och direkt åtgärdbar feedback från våra experter. Så här går det till:

 • Ansök om medlemskapet Plus.
 • Så snart vi processat er ansökan kontaktar vi er och ber er sammanfatta era viktigaste mål på max en A4-sida. Målen kan gälla ett projekt/program, ett verksamhetsområde, eller hela er verksamhet. Ju mer specifika ni är när ni beskriver era mål, desto mer träffsäkert stöd kan vi ge.
 • Vi bekräftar att vi mottagit era mål, och om vi saknar information så ber vi er komplettera. Tillsammans hittar vi ett tillfälle inom 1-2 veckor för ett 60 min rådgivande onlinesamtal.
 • I samtalet går vi tillsammans igenom vår feedback och bollar eventuella frågor och funderingar som uppkommer. Efter samtalet sammanfattar vi vår feedback skriftligt.
 • Observera att vi endast ger feedback på de mål som ni skickar in. Var därför noga med att fånga alla mål som ni vill få feedback på. Vi bedömer inte målens relevans utan fokus ligger på hur de är formulerade, och på att tydligt skilja mellan prestationsmål (outputs) och utfallsmål (outcomes).

Vem kan bli medlem?

Medlemskapet “Professionell Organisation Plus” kan sökas av juridiska personer, vilket är alla med organisationsnummer förutom enskilda firmor (eftersom Bolagsverket betraktar dessa som fysiska personer).

Om du inte tillhör en juridisk person som kan bli medlem men vill få tillgång till medlemsförmånerna inom medlemskapet “Professionell Organisation Plus”, kan du bli medlem som “Professionell Individ” – kontakta oss i så fall: hej@effektfullt.se

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 400 kr/kalenderår per organisation (ink. moms) . Detta omfattar upp till 5 medarbetare. Kostnaden för målgranskningen är en serviceavgift på 5000 kr ex. moms.

Om ni önskar ge fler än 5 medarbetare tillgång till medlemskapets förmåner kostar det ytterligare 400 kr för varje påbörjat femtal, d.v.s. för 6-10 medarbetare är medlemsavgiften 800 kr, för 11-15 medarbetare är medlemsavgiften 1 200 kr etc.

Aktivering av medlemskap

Efter att ni ansökt om medlemskap sker följande:

 • Effektfullts styrelse prövar er ansökan, vilket normalt sett sker inom två veckor
 • När styrelsen godkänt er ansökan meddelar vi er per mail, och bjuder in till onboarding.
 • Fakturan för er medlemsavgift mailas till den medarbetare som angetts som kontaktperson, eller skickas som e-faktura om ni har uppgett detta som önskemål.
Fyll i formuläret för att ansöka om medlemskap för år 2021:
Er kontaktperson