Tjänster vi erbjuder

Anlita oss för föreläsning, utbildning, processledning eller rådgivning. Vi levererar i hela Sverige och till aktörer i både offentlig, privat och ideell sektor. Kontakta oss gärna på hej@effektfullt.se.

Föreläsning

Anlita oss för föreläsningar i syfte att inspirera ledning, medarbetare och partners till nya insikter och en vilja att förändra. 

Vi kan exempelvis hjälpa er mobilisera en grupp till att se nyttan med att mäta effekter samt till att känna sig motiverad att komma igång med att mäta.

Utbildning

Vi erbjuder onlinebaserade crash courses som djupdyker inom områden som är relevanta för effektmätare i privat, idéburen och/eller privat sektor.


Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar utifrån er organisations specifika behov.

Processledning

Är ni i behov av en erfaren resurs som stöttar er i arbetet med att utveckla eller genomföra er effektmätning?


Ni kan ta stöd av oss i ett specifikt projekt eller under en workshop, eller över längre tid under er organisations utvecklingsresa.

Rådgivning

Har ni fastnat i en fråga relaterad till effektmätning och söker ett bollplank, eller bara en bekräftelse på att ni är på rätt väg?


Vi erbjuder rådgivning från våra experter för att hjälpa dig framåt tryggt och tidseffektivt.