Kunskapshöjande kurser

Gå någon av våra 12 kunskapshöjande crash courses i effektmätning. Djupdyk i det ämne som intresserar dig och lär dig mycket på kort tid. Du får praktiska exempel och verktyg för att vässa er effektmätning. Alla kurser är lärarledda och ges live med chans att interagera.

Efter våra kurser erhåller du ett diplom som du kan använda för att kommunicera din kompetens.

Träffa andra medlemmar!

Knyt kontakt med andra effektdrivna personer från olika sektorer på någon av höstens effektfikor. Du får chansen att tillsammans med medlemmar som har liknande roller som du själv bolla idéer, utbyta erfarenheter och ta del av andras konkreta exempel. I höst har du chansen att vara med på både fysiska och digitala träffar. Observera att de fysiska fikorna har begränsat med platser, knip en redan nu!

Vi söker ny kollega

Är du skicklig på effektmätning och vill kapacitetsbygga andra? Vi utökar vårt team och söker dig som vill vara med och verka för att de insatser som vårt samhälle investerar i för människor och miljö verkligen gör avsedd nytta. Du som med skicklighet och entusiasm vill hjälpa andra att vässa sin förmåga att mäta effekt – varmt välkommen in med din ansökan till rollen som Impact Management Specialist. 

Våra medlemmar kommer från alla sektorer

IDEELL SEKTOR
0
privat sektor
0
OFFENTLIG SEKTOR
0
AKADEMIN
0

Intelligent effektmätning är en utmaning, speciellt för komplexa och svåra problem som antibiotikaresistens, men det är också en nyckel till att utveckla förändringsstrategier som fungerar.

Cecilia Tilli
Generalsekreterare

The Foundation To Prevent Antibiotic Resistance

I vårt arbete för att minska psykisk ohälsa bland unga vuxna är det otroligt viktigt att veta att våra insatser fungerar, både för oss och våra finansiärer. Det är inte möjligt utan effektmätning, utvärdering och en stark förändringsteori.

Lisen Bergquist
Kommunikation – & finansieringsansvarig

1825 – Terapicenter för unga vuxna

Vårt arbete handlar om att möta akuta grundläggande behov, samtidigt som vi ger långsiktigt stöd. För att säkerställa att metoderna är effektiva och välfungerande, är det nödvändigt att kontinuerligt utvärdera och mäta effekter av våra insatser.

Lena Wetterskog Sjöstedt
Direktor

Skåne Stadsmission

Genom effektmätning får vi kunskap om huruvida vi gör rätt saker eller ej, så att vi kan utvecklas och säkra kvalitet i det vi gör. Dessutom skapar det stolthet internt och gör att givare och partners vet vad de investerar i.

Clara Luthman
COO

Help to Help

Malmö FF är en stark spelare både på och bredvid planen. Effektmätning hjälper oss att ha fokus på insatser som gör skillnad, och är även ett verktyg för att synliggöra och begripliggöra vårt samhällsengagemang.

Karin Heri
Ansvarig för samhällsfrågor

Malmö FF

Effektmätning är avgörande för att synliggöra investeringars miljömässiga och sociala värden, och för att möjliggöra relevant kommunikation med slutkunder såsom pensionssparare.

Björn Bergstrand
Head of Sustainability

Kommuninvest