Kunskapshöjande onlinekurser

Gå någon av våra kunskapshöjande crash courses i effektmätning. Djupdyk i det ämne som intresserar dig och lär dig mycket på kort tid. Du får praktiska exempel och verktyg för att vässa er effektmätning. Kurserna är lärarledda och ges live med chans att interagera eller förinspelade. Efter våra kurser erhåller du ett diplom.

Anmäl dig till vårens Impact Master Class

Detta är utbildningen

för dig som vill få ett helhetsgrepp kring er effektmätning. Under sex heldagstillfällen varvar vi teori och reflektion med praktiska övningar och tillämpning. Du får ta med dig ett eget case att jobba med för koppling till den egna verksamheten. Efter utbildningen har du chansen att certifiera dig för att kunna påvisa din nyvunna och eftertraktade kompetens. I vår håller vi utbildningen både i Stockholm och Malmö. 

Ny utbildning i strategisk effektmätning

Grunden till strategisk effektmätning är en heldagsutbildning där du med hjälp av en mix av teori, praktiska övningar och diskussioner lär dig hur du lägger en strategi för att styra din verksamhet mot att uppnå ökad samhällsnytta. Du får bland annat med dig verktyg som hjälper dig att identifiera strategiska målsättningar och att kommunicera er samhällsnytta både externt och internt. Utbildningen ges i Stockholm den 30 november. 


Våra medlemmar kommer från alla sektorer

IDEELL SEKTOR
0
privat sektor
0
OFFENTLIG SEKTOR
0
AKADEMIN
0

Är vi säkra på att våra aktiviteter ger resultat, kan vi slappna av i att vi förvaltar det förtroende vi får, från de unga som söker stöd hos Tilia men också från bidragsgivare och andra aktörer.

Annso Blixt
Grundare & Generalsekreterare

Tillia

Som patientorganisation vill vi bidra till ett längre och rikare liv. Effektmätning och tydliga mål utvecklar oss, till stor nytta för människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Christine Cars-Ingels
Generalsekreterare

Riksförbundet HjärtLung

Genom effektmätning får vi kunskap om huruvida vi gör rätt saker eller ej, så att vi kan utvecklas och säkra kvalitet i det vi gör. Dessutom skapar det stolthet internt och gör att givare och partners vet vad de investerar i.

Clara Luthman
CEO

Help to Help

Som finansiär av ideella organisationer i Sverige och världen är det viktigt för oss att veta vilken skillnad vi gör och att lottköparnas pengar gör nytta. Det är också viktigt för oss att veta att de projekt, som vi väljer att ge pengar till, drivs effektivt och mot rätt mål.

Marie Dahllöf
Generalsekreterare

Svenska Postkodstiftelsen

Effektmätning är avgörande för att synliggöra investeringars miljömässiga och sociala värden, och för att möjliggöra relevant kommunikation med slutkunder såsom pensionssparare.

Björn Bergstrand
Head of Sustainability

Kommuninvest