Anlita våra experter för föreläsning, processledning

eller rådgivning

Effektfullt erbjuder processledning, rådgivning, workshops och föreläsningar för verksamheter som vill utveckla sin effektmätning.

Vårt uppdrag är att göra det möjligt för så många verksamheter som möjligt att komma igång med effektmätning

Vi hjälper er oavsett var i ert effektmätningsarbete ni befinner er.


Vässa era kunskaper inom effektmätning 

Genom utbildningarna och kurserna
i vår Effektakademi kan du
vässa dina kunskaper
i att mäta effekten på av samhällsnyttiga aktiviteter. 


Vi erbjuder utbildning i metoder och verktyg för effektmätning för civilsamhälle, näringsliv och

offentlig sektor.


Du kan även ta kontakt med oss

för en skräddarsydd utbildning

anpassad för era specifika behov!


Bli medlem och
knyt nya kontakter

Genom medlemskapet i Effektfullt får ni som organisation möjlighet
att dela kunskap och erfarenheter med andra effektdrivna verksamheter runt om i Sverige.

Effektfullt samlar i dagsläget medlemmar från samtliga sektorer och alla delar av landet i vårt omfattande medlemsnätverk. 


Som medlem i Effektfullt har ni  rabatter i vår Effektakademi,
tillgång till exklusiva medlemsaktiviteter
och tillgång till rådgivning.


Våra medlemmar kommer från alla sektorer

IDEELL SEKTOR
0
privat sektor
0
OFFENTLIG SEKTOR
0
AKADEMIN
0

Är vi säkra på att våra aktiviteter ger resultat, kan vi slappna av i att vi förvaltar det förtroende vi får, från de unga som söker stöd hos Tilia men också från bidragsgivare och andra aktörer.

Annso Blixt
Grundare & Generalsekreterare

Tillia

Med vårt uppdrag för effektivare samverkan mellan myndigheter för fler i arbete är det värdefullt att kunna mäta effekter av våra insatser på rätt sätt. Med hjälp av medlemskapet i Effektfullt och genom att kunna använda de nya svenska standarderna för effektmätning blir det möjligt.

Annie Niubó
Förbundschef

Finsam Sydväst

Som finansiär av ideella organisationer i Sverige och världen är det viktigt för oss att veta vilken skillnad vi gör och att lottköparnas pengar gör nytta. Det är också viktigt för oss att veta att de projekt, som vi väljer att ge pengar till, drivs effektivt och mot rätt mål.

Marie Dahllöf
Generalsekreterare

Svenska Postkodstiftelsen

Effektmätning är avgörande för att synliggöra investeringars miljömässiga och sociala värden, och för att möjliggöra relevant kommunikation med slutkunder såsom pensionssparare.

Björn Bergstrand
Head of Sustainability

Kommuninvest