Standard för effektmätning

Effektfullt leder arbetet med att ta fram en standard för effektmätning genom att inneha ordförandeskapet i den kommitté som bildats hos Svenska Institutet för Standarder. Flera av Effektfullts medlemmar är med i kommittén och vi uppmuntrar fler att bidra med sina perspektiv. 

Våra tjänster

Ta stöd av oss för att bli ännu vassare i att mäta och visa effekt! Anlita oss för föreläsning,

utbildning, processledning

eller rådgivning. Vi erbjuder vårt stöd både i specifika projekt och över längre tid. 

Spana in höstens kurser

Nu finns höstens kursdatum upplagda på Effektakademin. Gör som +150 andra organisationer och vässa dina kunskaper i effektmätning genom våra kunskapshöjande crash courses. Våra kurser finns både för grundläggande nivå och mer erfaren. 

Våra medlemmar kommer från alla sektorer

IDEELL SEKTOR
0
privat sektor
0
OFFENTLIG SEKTOR
0
AKADEMIN
0

Intelligent effektmätning är en utmaning, speciellt för komplexa och svåra problem som antibiotikaresistens, men det är också en nyckel till att utveckla förändringsstrategier som fungerar.

Cecilia Tilli
Generalsekreterare

The Foundation To Prevent Antibiotic Resistance

I vårt arbete för att minska psykisk ohälsa bland unga vuxna är det otroligt viktigt att veta att våra insatser fungerar, både för oss och våra finansiärer. Det är inte möjligt utan effektmätning, utvärdering och en stark förändringsteori.

Lisen Bergquist
Kommunikation – & finansieringsansvarig

1825 – Terapicenter för unga vuxna

Vårt arbete handlar om att möta akuta grundläggande behov, samtidigt som vi ger långsiktigt stöd. För att säkerställa att metoderna är effektiva och välfungerande, är det nödvändigt att kontinuerligt utvärdera och mäta effekter av våra insatser.

Lena Wetterskog Sjöstedt
Direktor

Skåne Stadsmission

Genom effektmätning får vi kunskap om huruvida vi gör rätt saker eller ej, så att vi kan utvecklas och säkra kvalitet i det vi gör. Dessutom skapar det stolthet internt och gör att givare och partners vet vad de investerar i.

Clara Luthman
COO

Help to Help

Malmö FF är en stark spelare både på och bredvid planen. Effektmätning hjälper oss att ha fokus på insatser som gör skillnad, och är även ett verktyg för att synliggöra och begripliggöra vårt samhällsengagemang.

Karin Heri
Ansvarig för samhällsfrågor

Malmö FF

Effektmätning är avgörande för att synliggöra investeringars miljömässiga och sociala värden, och för att möjliggöra relevant kommunikation med slutkunder såsom pensionssparare.

Björn Bergstrand
Head of Sustainability

Kommuninvest