Kunskapshöjande kurser

Gå någon av våra kunskapshöjande crash courses i effektmätning. Djupdyk i det ämne som intresserar dig och lär dig mycket på kort tid. Du får praktiska exempel och verktyg för att vässa er effektmätning. Alla kurser är lärarledda och ges live med chans att interagera.

Efter våra kurser erhåller du ett diplom som du kan använda för att kommunicera din kompetens.

Medlemsträff 7 mars

Årets första medlemsträff är på temat förändringsteori och äger rum den 7 mars i Stockholm. Vi gästas av två medlemsorganisationer som berättar om hur de använder sig av förändringsteori i praktiken. På Effektfullts medlemsträffar får du utbyta erfarenhet med andra effektdrivna personer, nätverka och ta del av andras konkreta exempel. 

Är du vår nya Impact Management Specialist?

Vill du göra skillnad genom att bidra till en värld där insatser för människor och miljö uppnår avsedd nytta? Effektfullt söker dig som är skicklig på effektmätning och vill kapacitetsbygga andra. I rollen får du ge stöd i effektmätning till Effektfullts målgrupper i alla sektorer, med fokus på processledning, rådgivning, workshopfacilitering, utbildning och föreläsning. Sök själv eller tipsa någon du känner!

Våra medlemmar kommer från alla sektorer

IDEELL SEKTOR
0
privat sektor
0
OFFENTLIG SEKTOR
0
AKADEMIN
0

Intelligent effektmätning är en utmaning, speciellt för komplexa och svåra problem som antibiotikaresistens, men det är också en nyckel till att utveckla förändringsstrategier som fungerar.

Cecilia Tilli
Generalsekreterare

The Foundation To Prevent Antibiotic Resistance

Vårt arbete handlar om att möta akuta grundläggande behov, samtidigt som vi ger långsiktigt stöd. För att säkerställa att metoderna är effektiva och välfungerande, är det nödvändigt att kontinuerligt utvärdera och mäta effekter av våra insatser.

Lena Wetterskog Sjöstedt
Direktor

Skåne Stadsmission

Genom effektmätning får vi kunskap om huruvida vi gör rätt saker eller ej, så att vi kan utvecklas och säkra kvalitet i det vi gör. Dessutom skapar det stolthet internt och gör att givare och partners vet vad de investerar i.

Clara Luthman
COO

Help to Help

Malmö FF är en stark spelare både på och bredvid planen. Effektmätning hjälper oss att ha fokus på insatser som gör skillnad, och är även ett verktyg för att synliggöra och begripliggöra vårt samhällsengagemang.

Karin Heri
Ansvarig för samhällsfrågor

Malmö FF

Effektmätning är avgörande för att synliggöra investeringars miljömässiga och sociala värden, och för att möjliggöra relevant kommunikation med slutkunder såsom pensionssparare.

Björn Bergstrand
Head of Sustainability

Kommuninvest