Kunskapshöjande onlinekurser

Gå någon av våra kunskapshöjande crash courses i effektmätning. Djupdyk i det ämne som intresserar dig och lär dig mycket på kort tid. Du får praktiska exempel och verktyg för att vässa er effektmätning. Kurserna är lärarledda och ges live med chans att interagera eller förinspelade. Efter våra kurser erhåller du ett diplom.

Nyhet! Impact Master Class i Malmö

Nu lanserar vi vår populära utbildning Impact Master Class i Malmö. Under sex heldagstillfällen varvar vi teori och reflektion med praktiska övningar och tillämpning. Du får ta med dig ett eget case att jobba med för koppling till den egna verksamheten. Efter utbildningen har du chansen att certifiera dig för att kunna påvisa din nyvunna och eftertraktade kompetens. Start 18 okt 2023!

Unik chefsutbildning i effektstyrning

Effektfullts chefsutbildning i effektstyrning rustar dig med verktygslådan och kunskapen för att skapa en kultur och struktur som styr din verksamhet mot att mäta, öka och visa den samhällsnytta ni bidrar till. Genom denna endagsutbildning får du nätverk och erfarenhetsutbyte med effektdrivna ledare från alla sektorer. Nästa tillfälle är den 22 september 2023.

Våra medlemmar kommer från alla sektorer

IDEELL SEKTOR
0
privat sektor
0
OFFENTLIG SEKTOR
0
AKADEMIN
0

Intelligent effektmätning är en utmaning, speciellt för komplexa och svåra problem som antibiotikaresistens, men det är också en nyckel till att utveckla förändringsstrategier som fungerar.

Cecilia Tilli
Generalsekreterare

The Foundation To Prevent Antibiotic Resistance

Vårt arbete handlar om att möta akuta grundläggande behov, samtidigt som vi ger långsiktigt stöd. För att säkerställa att metoderna är effektiva och välfungerande, är det nödvändigt att kontinuerligt utvärdera och mäta effekter av våra insatser.

Lena Wetterskog Sjöstedt
Direktor

Skåne Stadsmission

Genom effektmätning får vi kunskap om huruvida vi gör rätt saker eller ej, så att vi kan utvecklas och säkra kvalitet i det vi gör. Dessutom skapar det stolthet internt och gör att givare och partners vet vad de investerar i.

Clara Luthman
COO

Help to Help

Malmö FF är en stark spelare både på och bredvid planen. Effektmätning hjälper oss att ha fokus på insatser som gör skillnad, och är även ett verktyg för att synliggöra och begripliggöra vårt samhällsengagemang.

Karin Heri
Ansvarig för samhällsfrågor

Malmö FF

Effektmätning är avgörande för att synliggöra investeringars miljömässiga och sociala värden, och för att möjliggöra relevant kommunikation med slutkunder såsom pensionssparare.

Björn Bergstrand
Head of Sustainability

Kommuninvest