Effektfullt söker nya styrelseledamöter

Vill du stötta Effektfullt genom att bidra till det strategiska arbetet? Som en del av Effektfullts styrelse får du möjlighet att arbeta med verksamhetens strategiska frågor, och i förlängningen vara med och påverka hur effektmätningen utvecklas i Sverige. Du blir del av en effektdriven styrelse med lång erfarenhet och stort engagemang. Sök själv eller nominera någon annan!

Om Effektfullt

Effektfullt är Sveriges största tvärsektoriella kunskapsnod och medlemsorganisation för verksamheter som vill bli ännu vassare på att mäta den nytta de uppnår för människor och miljö. Effektfullt startade 2019 och kunde tack vare engagerade individer och stöd från Tillväxtverket, Vinnova och Svenska Postkodstiftelsen förverkliga idéen om att  bygga upp en tvärsektoriell medlemsorganisation - Effektfullt har idag 227 medlemsorganisationer. Sedan starten har hundratals individer från alla sektorer tagit del av våra kunskapshöjande kurser och utbildningar i Effektakademin. Effektfullt levererar därtill tjänster i form av föreläsningar, rådgivning och processledning till offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.

I rollen som styrelseledamot förväntas du:

 • Verka för Effektfullts ändamål både i och utanför styrelserummet.
 • Delta aktivt vid fem styrelsemöten per år (ca 3-4 timmar/möte), varav målsättningen är 1-2 fysiska möten i Stockholm.
 • Komma väl förberedd till styrelsemöten genom att läsa underlaget som skickas ut en vecka innan (ca 30-60 min lästid per möte).
 • Stötta Effektfullts team i strategiska frågeställningar och beslut.
 • Dela med dig av erfarenheter, kompetens och nätverk för att främja Effektfullts utveckling.
 • Delta vid Effektfullts årsmöte och det konstituerande styrelsemötet.

Rollen som styrelseledamot i Effektfullt är inte arvoderad. Självklart ersätts alla eventuella utlägg ex. för resor till styrelsemöten i Stockholm.

Vi söker dig som:

 • Har en stark vilja att bidra till Effektfullts uppdrag och vision.
 • Har erfarenhet av tidigare styrelsearbete, ledningsarbete eller annat som kan komma styrelsen och verksamheten till gagn.
 • Har ett intresse för verksamhetsutveckling och i att stötta en organisation som är under uppbyggnad och i stark utveckling.
 • Gärna har ett stort nätverk inom just ditt kompetensområde och/eller sektor.

Såhär ser processen ut:

 1. Du nominerar dig själv eller någon annan till Effektfullts styrelse genom att fylla i detta formulär senast 10 februari 2022.
 2. Valberedningen genomför intervjuer med ett urval av sökande kandidater.
 3. Valberedningen väljer kandidater att föreslå till Effektfullts styrelse.
  Effektfullts medlemmar väljer styrelse på årsmötet 27 april 2023.

Om valberedningen

Jens Andersson (IKEA Social Entrepreneurship) Valberedning
Jens Andersson
Jens är M&E-specialist på IKEA Social Entrepreneurship. Han började på IKEA i oktober 2018 och är ansvarig för alla aspekter av uppföljning, utvärdering och lärande av IKEA Social Entrepreneurships olika partnerskap och projekt. Jens var tidigare konsult och utvärderare inom utvecklingssamarbetet och har även disputerat i ekonomisk historia på Lunds universitet.
Lena Lago (Basta) Valberedning
Lena Lago
Lena är styrelseordförande på det sociala företaget Basta. Hon arbetade tidigare som Social Impact Manager på Fryshuset och var med och grundade Institutet för sociala effekter där hon var engagerad i utvecklingen av sociala utfallskontrakt (social impact bonds) i Sverige och Norden. Förutom styrelseuppdraget på Basta är hon ordförande för Ekobankens Bankfullmäktige och sitter även i en rad styrelser inom socialt företagande där effektmätning är en central fråga.

Categories:

Tags: