Välkommen att bli medlem!

Översikt av våra medlemskap

Medlemskap i Effektfullt kan tecknas av alla som delar vår vision om att insatser och investeringar för människor och miljö ska göra avsedd nytta, och som följer våra  stadgarÅr 2020 erbjuder Effektfullt två sorters medlemskap:

 • PROFESSIONELL passar organisationer* som vill stärka sin förmåga att mäta och visa sin samhällsnytta, samt påverka och bidra till hur effektmätningen utvecklas i Sverige
 • BAS passar individer som är intresserade av effektmätning

*Om du är intresserad av medlemskapet Professionell men inte tillhör en organisation som kan söka medlemskap,  så kan du som individ teckna medlemskapet “Professionell Individ”. Det ger tillgång till det professionella medlemskapets alla förmåner förutom rösträtt. Medlemskapet gäller 1 person och medlemsavgiften är 200 kr/år. Läs mer här.

Organisationer som tecknar medlemskapet “Professionell” blir ordinarie medlem med rösträtt på årsmötet.Du som tecknar individuellt medlemskap blir associerad medlem utan rösträtt på årsmötet, men välkomnas att delta i diskussionerna.

ORDINARIE

PROFESSIONELL

 • För organisationer (ej enskild firma)
 • Gäller 5 medarbetare
 • Tillgång till Effektfullts medlemsforum på LinkedIn – Sveriges största bollplank för effektmätare
 • Nyhetsbrev
 • 3 st kunskapshöjande crash courses (onlinebaserade)
 • 50% rabatt på nätverksträffar och runda-bord-samtal
 • Delta i eller ta täten för något av våra kunskapskluster
 • Medlemskap i Social Value International (värde 3500 kr/organisation)
 • Delta i vårt arbete för att påverka utvecklingen av effektmätning i Sverige
 • Rösträtt på Effektfullts årsmöte (1 röst/org)

400 kr/år

Associerad

BAS

 • För individer
 • Gäller 1 person
 • Tillgång till Effektfullts medlemsforum på LinkedIn – Sveriges största bollplank för effektmätare
 • Nyhetsbrev

Medlemskapet “Professionell”

För vem

Medlemskapet “Professionell” passar organisationer som vill stärka sin förmåga att mäta och visa sin samhällsnytta, samt bidra till att utveckla effektmätningen i Sverige. Medlemskapet kan sökas av alla juridiska personer, vilket är alla med organisationsnummer förutom enskilda firmor (eftersom Bolagsverket betraktar dessa som fysiska personer). Om du inte tillhör en organisation som kan söka medlemskap så kan du teckna medlemskapet “Professionell Individ” (läs mer längre ned på denna sida).

Vi välkomnar medlemsorganisationer från både ideell, offentlig och privat sektor samt akademin. Våra medlemsförmåner är särskilt relevanta för följande roller:

Offentlig sektor

Kvalitetschef, Utvecklingsansvarig, Analytiker, Innovationssamordnare, Projektledare, Controller, Enhetschef, Handläggare, Hållbarhetsstrateg, Ekonom

Idéburen sektor

Verksamhetsutvecklare. VD, COO, Verksamhetschef, Projektledare, M&E-expert, Generalsekreterare, Controller, Styrelseledamot, Kvalitetsansvarig, Programansvarig, Analytiker, Kommunikationsansvarig

Privat sektor

CSR-/hållbarhetschef, Konsult, VD, Analytiker, Affärsutvecklare, Impact-investerare, Kommunikationsansvarig

Akademin

Forskare, Föreläsare, Studerande, Projektledare, Koordinator, Rådgivare, Strateg

Detta ingår

Du får tillgång till BAS-medlemskapets förmåner i form av nyhetsbrev och medlemsforum på LinkedIn. Dessutom blir du inbjuden att delta i vårt systemförändrande arbete för att driva effektmätningen i Sverige framåt, och din organisation får rösträtt på Effektfullts årsmöte (1 röst per organisation).  Därutöver ingår:

3 stycken kunskapshöjande
crash courses

Under våra onlinebaserade crash courses ger vi en 45 minuters kunskapsinjektion med konkreta tips och verktyg inom ett område som är relevant för våra medlemmar. Därefter följer 15 minuters Q&A där deltagarna inbjuds att ställa frågor till våra experter. Deltagarna får sedan tips om ytterligare tillgängligt stöd från Effektfullt och andra aktörer.


I medlemskapet “PROFESSIONELL” ingår 3 stycken utan kostnad. Ordinarie deltagaravgift vid våra crash courses är fr. 399 kr/person. 

50% rabatt på nätverksträffar och runda-bord-samtal

Det finns en hel del teoretiskt stöd där ute, men begränsat med vägledning kring hur man gör i praktiken. Vi bjuder därför in till tematiska och sektorsspecifika runda-bord-samtal och nätverksträffar för att facilitera erfarenhetsutbyte, diskussion och problemlösning.


På majoriteten av våra nätverksträffar och runda-bord-samtal utgår en deltagaravgift. I medlemskapet “PROFESSIONELL” ges 50% rabatt per deltagande person.

Möjlighet att leda eller delta i våra kunskapskluster

Ett kunskapskluster är en grupp medlemmar som har gått samman för att djupdyka i en fråga som de är särskilt intresserade av att lära sig mer om, eller som de vill påverka utvecklingen kring.


Våra kunskapskluster initieras och leds framförallt av våra medlemmar, med stöd av Effektfullt som ansvarar för inbjudan och för att tillhandahålla en plattform för samtal online. Efter varje avslutat kluster delar Effektfullt de insikter och slutsatser som nåtts inom klustret med alla som tecknat medlemskapet “PROFESSIONELL”.

Medlemskap i  nätverket Social Value International

Medlemskap i Social Value International

Social Value International (SVI) är ett globalt kunskapsnätverk som verkar för att samhället ska värdera  sociala och miljömässiga resultat (inte bara finansiella), och för att värderingen ska göras på ett korrekt vis.Effektfullt har tecknat paraplymedlemskap i SVI vilket ger alla som tecknat vårt medlemskap “PROFESSIONELL” tillgång till SVIs medlemsförmåner. Läs om förmånerna för individer (värde 600 kr) respektive organisationer (värde 3500 kr).

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 400 kr/år per organisation, vilket omfattar upp till 5 medarbetare.

Om ni vill ge fler än 5 medarbetare tillgång till medlemskapets förmåner kostar det ytterligare 400 kr för varje påbörjat femtal, d.v.s. för 6-10 medarbetare är medlemsavgiften 800 kr, för 11-15 medarbetare är medlemsavgiften 1200 kr etc.

Professionell Individ

Du som vill få tillgång till medlemsförmånerna inom medlemskapet “Professionell Organisation” men inte tillhör en juridisk person, kan teckna medlemskapet “Professionell Individ”. Medlemsavgiften är 200 kr/år per person. Som individ blir du  associerad medlem, vilket innebär att du inte har rösträtt på Effektfullts årsmöte men inbjuds att delta i diskussionerna.

Ansök om medlemskap

Medlemskapet “Bas”

För vem

Medlemskapet “Bas” passar alla som är intresserade av effektmätning. Medlemskapet tecknas av dig som individ, ej av din organisation. Vi välkomnar medlemmar från både ideell, offentlig och privat sektor samt akademin.

Detta ingår

Medlemskapet “BAS” är gratis och ger dig tillgång till vårt nyhetsbrev och medlemsforum:

Nyhetsbrev

Vi håller koll på vad som händer så att du slipper. I våra nyhetsbrev skickar vi en kort update till din mailkorg med det mest intressanta och inspirerande som vi stött på sedan sist, och några rader om vad som är på gång framåt. Ett tidseffektivt sätt att hålla sig uppdaterad om effektmätning!

Medlemsforum

I vårt medlemsforum på LinkedIn får du tillgång till hundratals effektpassionerade runtom i Sverige från både näringsliv, offentlig sektor, ideella organisationer och akademin. Utbyt erfarenheter, knyt kontakter och sök information när du behöver den – välkommen till Sveriges största bollplank för effektmätare!

Medlemmar

Över 400 individer från hela Sverige har tecknat medlemskapet “BAS”. I vårt  medlemsgalleri kan du som är medlem se vilka andra som är medlemmar. Här berättar fyra medlemmar varför de tycker att det är viktigt att mäta och visa vilken nytta som uppnås för människor och miljö:

Anna Forsberg från Karolinska Institutet Innovations:  De stora utmaningar vi står inför, inte minst inom området hälsa, i kombination med begränsade offentliga medel, gör det allt viktigare att följa upp vilka lösningar och tillvägagångssätt som verkligen gör mest nytta för målgrupperna – invånare, patienter och skattebetalare.

Björn Bergstrand från Kommuninvest: I den pågående omställningen mot mer hållbara samhällen får finansieringen allt större betydelse. Effektmätning och -rapportering är helt avgörande för att synliggöra investeringars icke-finansiella värden, inklusive miljömässiga och sociala, och integrera dem med varandra.

Catarina Lahti från Reglab: När utförare kan beskriva effekten av sina tjänster och produkter ur ekonomisk, social samt ekologisk aspekt skapar det möjlighet för den offentliga kunden att i större utsträckning göra affärer med sociala entreprenörer. Tillsammans löser vi Sveriges samhällsutmaningar!

Mikael Jonsson från RFSL: För RFSL är målstyrning i förändringsarbete centralt för att skapa tillgång till hälsa och rättigheter. Det är därför viktigt att redan från början sätta ramar av kontinuerligt arbete med uppföljning och effektmätning för att säkerställa att vi går i rätt riktning och uppnår önskade resultat.