Välkommen att bli medlem!

Översikt av våra medlemskap

Medlemskap i Effektfullt kan tecknas av alla som delar vår vision om att insatser och investeringar för människor och miljö ska göra avsedd nytta, och som följer våra  stadgarÅr 2020 erbjuder Effektfullt två sorters medlemskap:

 • PROFESSIONELL passar organisationer som vill stärka sin förmåga att mäta och visa sin samhällsnytta, samt påverka och bidra till hur effektmätningen utvecklas i Sverige.
 • BAS passar individer som är intresserade av effektmätning.
ORDINARIE

PROFESSIONELL

För juridiska personer (alla organisationer förutom enskild firma). 5 medarbetare i organisationen får tillgång till medlemserbjudandet.

 • Tillgång till Effektfullts medlemsforum på LinkedIn – Sveriges största bollplank för effektmätare
 • Nyhetsbrev
 • 3 st kunskapshöjande crash courses (onlinebaserade)
 • Kunskapskluster för erfarenhetsutbyte i din bransch och mellan sektorer
 • Medlemskap i Social Value International (värde 3500 kr/organisation)
 • 50% rabatt på nätverksträffar och runda-bord-samtal
 • Delta i vårt arbete för att påverka utvecklingen av effektmätning i Sverige
 • Ordinarie medlem med rösträtt på Effektfullts årsmöte (1 röst/org)

400 kr/år

Associerad

BAS

För individer. Gäller 1 person.

 • Tillgång till Effektfullts medlemsforum på LinkedIn – Sveriges största bollplank för effektmätare
 • Nyhetsbrev
 • Associerad medlem som välkomnas till årsmötet men ej har rösträtt

*Om du är intresserad av medlemskapet Professionell men inte tillhör en organisation som kan söka medlemskap,  så kan du som individ teckna medlemskapet “Professionell Individ”. Det ger tillgång till det professionella medlemskapets alla förmåner förutom rösträtt. Medlemskapet gäller 1 person och medlemsavgiften är 200 kr/kalenderår. Läs mer här.

Medlemskapet “Professionell”

För vem

Medlemskapet “Professionell” passar organisationer som vill stärka sin förmåga att mäta och visa sin samhällsnytta, samt bidra till att utveckla effektmätningen i Sverige. Medlemskapet kan sökas av alla juridiska personer, vilket är alla med organisationsnummer förutom enskilda firmor (eftersom Bolagsverket betraktar dessa som fysiska personer). Om du inte tillhör en organisation som kan söka medlemskap så kan du teckna medlemskapet “Professionell Individ” (läs mer längre ned på denna sida).

Vi välkomnar medlemsorganisationer från både ideell, offentlig och privat sektor samt akademin. Våra medlemsförmåner är särskilt relevanta för följande roller:

Offentlig sektor

Kvalitetschef, Utvecklingsansvarig, Analytiker, Innovationssamordnare, Projektledare, Controller, Enhetschef, Handläggare, Hållbarhetsstrateg, Ekonom

Idéburen sektor

Verksamhetsutvecklare. VD, COO, Verksamhetschef, Projektledare, M&E-expert, Generalsekreterare, Controller, Styrelseledamot, Kvalitetsansvarig, Programansvarig, Analytiker, Kommunikationsansvarig

Privat sektor

CSR-/hållbarhetschef, Konsult, VD, Analytiker, Affärsutvecklare, Impact-investerare, Kommunikationsansvarig

Akademin

Forskare, Föreläsare, Studerande, Projektledare, Koordinator, Rådgivare, Strateg

Några av våra medlemmar

Detta ingår

Du får förstås tillgång till BAS-medlemskapets förmåner i form av nyhetsbrev och medlemsforum på LinkedIn. Därutöver ingår:

Tre stycken kunskapshöjande
crash courses

Crash courses är tidseffektiv vidareutbildning.

 • Lär dig mycket på kort tid
 • Få konkreta verktyg och tips som direkt kan omsättas i praktiken
 • Erhåll diplomering som du kan dela på LinkedIn och i ditt CV

Din organisation väljer tre stycken crash courses per kalenderår.

Erfarenhetsutbyte genom våra kunskapskluster

Kunskapskluster är erfarenhetsutbyte online.

 • Inspireras och få konkreta exempel på hur effektmätning kan gå till i praktiken
 • Problemlös och bollplanka tillsammans med andra som står inför liknande utmaningar
 • Knyt värdefulla kontakter i och utanför din bransch och sektor

Delta i de kunskapskluster som är mest relevanta för din organisation.

Medlemskap i det globala nätverket SVI

Medlemskap i Social Value International

Social Value International (SVI) är ett globalt kunskapsnätverk som verkar för att samhället ska värdera sociala och miljömässiga resultat ( inte bara finansiella), och för att värderingen ska göras på ett korrekt vis.

Alla Effektfullts professionella medlemmar får tillgång till SVIs medlemsförmåner. 

Läs om förmånerna för  individer (värde 600 kr) respektive  organisationer (värde 3500 kr).

Utöver ovanstående får du 50% rabatt på våra nätverksträffar och runda-bord-samtal, du blir inbjuden att delta i vårt systemförändrande arbete för att driva effektmätningen i Sverige framåt, och din organisation får rösträtt på Effektfullts årsmöte (1 röst per organisation).

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 400 kr/kalenderår per organisation, vilket omfattar upp till 5 medarbetare.

Om ni vill ge fler än 5 medarbetare tillgång till medlemskapets förmåner kostar det ytterligare 400 kr för varje påbörjat femtal, d.v.s. för 6-10 medarbetare är medlemsavgiften 800 kr, för 11-15 medarbetare är medlemsavgiften 1200 kr etc.

Professionell Individ

Du som vill få tillgång till medlemsförmånerna inom medlemskapet “Professionell Organisation” men inte tillhör en juridisk person, kan teckna medlemskapet “Professionell Individ”. Medlemsavgiften är 200 kr/kalenderår per person. Som individ blir du  associerad medlem, vilket innebär att du inte har rösträtt på Effektfullts årsmöte men inbjuds att delta i diskussionerna. Ansök om medlemskapet Professionell Individ

Medlemskapet “Bas”

För vem

Medlemskapet “Bas” passar alla som är intresserade av effektmätning. Medlemskapet tecknas av dig som individ, ej av din organisation. Vi välkomnar medlemmar från både ideell, offentlig och privat sektor samt akademin. Du behöver inte tillhöra en organisation för att bli Bas-medlem.

Detta ingår

Medlemskapet “BAS” är gratis och ger dig tillgång till vårt nyhetsbrev och medlemsforum:

Nyhetsbrev

Vi håller koll på vad som händer så att du slipper. I våra nyhetsbrev skickar vi en kort update till din mailkorg med det mest intressanta och inspirerande som vi stött på sedan sist, och några rader om vad som är på gång framåt. Ett tidseffektivt sätt att hålla sig uppdaterad om effektmätning!

Medlemsforum

I vårt medlemsforum på LinkedIn får du tillgång till hundratals effektpassionerade runtom i Sverige från både näringsliv, offentlig sektor, ideella organisationer och akademin. Utbyt erfarenheter, knyt kontakter och sök information när du behöver den – välkommen till Sveriges största bollplank för effektmätare!

Medlemmar

Över 400 individer från hela Sverige har tecknat medlemskapet “BAS”. I vårt  medlemsgalleri kan du som är medlem se vilka andra som är medlemmar.

Catarina Lahti från Reglab: När utförare kan beskriva effekten av sina tjänster och produkter ur ekonomisk, social samt ekologisk aspekt skapar det möjlighet för den offentliga kunden att i större utsträckning göra affärer med sociala entreprenörer. Tillsammans löser vi Sveriges samhällsutmaningar!

Mikael Jonsson från RFSL: För RFSL är målstyrning i förändringsarbete centralt för att skapa tillgång till hälsa och rättigheter. Det är därför viktigt att redan från början sätta ramar av kontinuerligt arbete med uppföljning och effektmätning för att säkerställa att vi går i rätt riktning och uppnår önskade resultat.