Vårt påverkansarbete

Introduktion

För att fler organisationer ska stärka sin förmåga att mäta effekt ser vi att det inte är tillräckligt att vi erbjuder kapacitetsbyggande stöd. Vi behöver även arbeta med att förbättra förutsättningarna för effektmätning och effektfulla insatser. En sådan förutsättning är en gemensam förståelse för vad olika termer betyder. Under våren 2020 driver Effektfullt därför Projekt Ordlista där slutprodukten är en ordlista med svenska termer och definitioner inom effektmätning. Parallellt med att driva projekt bildar vi även opinion – läs gärna vår  senaste artikel i Aktuell Hållbarhet.

Projekt Ordlista

Under 2020 driver Effektfullt ett projekt där slutprodukten är en ordlista med svenska termer och definitioner inom effektmätning.

Bakgrund

Bakgrunden till projektet är att vi ser att svenska aktörer ofta:

  • Använder olika termer för att beskriva samma sak (ex. att engelskans ‘impact’ kan kallas alltifrån effekt, nytta, värde, påverkan m.m.)
  • Använder samma termer för att beskriva olika saker (ex. att Organisation A kallar ‘output’ för resultat och ‘outcome’ för utfall, medan Organisation B kallar ‘output’ för utfall och ‘outcome’ för resultat.)

Konsekvenser av detta är bland annat:

  • Förvirring och frustration, särskilt för aktörer som är nya och mindre erfarna på området
  • Ineffektivitet och missförstånd i kommunikation när det tar onödigt och alltför lång tid att förstå vad en annan person/aktör menar
  • Felaktigheter ex. att något kommuniceras som impact men är en output

Målsättning

Målsättningen med projektet är att svenska aktörer i större utsträckning:

  • Är medvetna om att termer kan tolkas olika av olika aktörer, och tar höjd för detta i sin kommunikation
  • Förstår vad olika termer betyder och kan använda sig av dem mer träffsäkert och med större trygghet
  • Använder samma termer för att beskriva samma sak

Tidsplan och spridning

Utvecklingen av ordlistan förväntas pågå under första halvan av 2020. När ordlistan är klar kommer den att finnas tillgänglig på Effektfullts hemsida. Såväl medlemmar som icke-medlemmar är välkomna att använda och sprida den.

Påverka och bidra till ordlistan

För att säkra att vi fångar våra medlemmars olika perspektiv och erfarenheter i utvecklingen av ordlistan, kommer vi att bjuda in en referensgrupp att ge feedback. Anmäl intresse för att delta i referensgruppen, och/eller föreslå termer som du skulle vilja finns med.

Deltagande i projektet är för Effektfullts medlemmar, men om du inte redan är medlem så kan du enkelt teckna vårt Bas-medlemskap – det är gratis!