8 intressanta poddavsnitt om effektmätning

Vi har skapat en lista med poddavsnitt med koppling till effektmätning och effekt. Vad sägs till exempel om att få lite inspiration till din förändringsteori? Lyssna då på poddavsnittet från Measurement Matters med Thomas Aston som vi tycker är tankeväckande!

Lyssna på avsnitten genom att följa länkarna nedan eller leta upp podden där poddar finns!

I detta poddavsnitt pratar Liam Black med Social Value Internationals VD Jeremy Nicholls och UnLtds Katherine Danton om datadriven effektmätning. Bland annat lyfts det fram att sociala satsningar måste ta itu med utmaningen med ansvarsskyldighet och se till att rapporteringen om sociala insatser tas lika seriöst som organisationers finansiella rapporter.

Measurement Matters är en podcast som ger tips kring hur man kan mäta insatser och den skillnaden som insatserna har på människor och på vår planet. I det här avsnittet möter vi Thomas Aston, en oberoende konsult och tankeledare inom övervakning och utvärdering. Vi lär känna Tom och får höra om hans tankar kring hur vi kan använda kritiskt tänkande för att bättre förstår hur och varför förändringar inträffar i olika projekt och i olika aktiviteter vi genomför.

I detta avsnitt av Measurement Matters möter vi Dr Gianni Zappala, adjungerad docent vid Centre for Social Impact på University of New South Wales. Podden utforskar några av trenderna i effektmätning som kan beskrivas som 'problematiska mönster' och undersöker hur en nytt synsätt på meningsfull utvärdering kan hjälpa till att ta itu med några av dessa mönster på ett positivt sätt.

Goda avsikter är något bra, men med så många resurser som hälls i sociala program, skulle det inte vara ännu trevligare att veta vad som faktiskt fungerar? Stephen J. Dubner dyker tillsammans med Gregory Boyle in i frågan med hjälp av ett case kring socialt utsatta barn och hur man bäst kan hjälpa dem att få en ljusare framtid.

I podcasten Localised & Vocalised får du en fördjupning i mål 17 (Genomförande och globalt partnerskap). Det syftar bland annat till att genom kapacitetsutbyggnad och partnerskap öka tillgången på aktuella och tillförlitliga uppgifter av hög kvalitet, uppdelade efter relevanta kategorier. Podden diskuterar hur man rent praktiskt kan både samla och tillgängliggöra data från den lokala nivån, och vad jämförelser mellan såväl lokalsamhällen och länder kan leda till.

The Social Innovations Podcast träffar Ingvar Nilsson; nationalekonom och profilerad inom utanförskapets problematik. Han menar att ska man förstå ekonomiska sammanhang på ett djupare plan måste man ställa dem i ett socialt sammanhang, och samspelet däremellan behöver värdes högre. Hör Ingvar Nilsson berätta om varför icke interventioner är enormt kostsamt och tankar kring prevention, tidiga insatser och samverkansfrågor mellan olika offentliga aktörer.

Möt Effektfullts verksamhetschef Annica Johannson i ett samtal kring vikten av att lägga resurser på effektmätning för att kunna besvara frågor så som hur mycket nytta gör vi och för hur många? Annica arbetade vid tiden för inspelningen som Head of Impact på Reach for Change.

The Social Innovation Podcast möter Lars Stjernkvist, vid tidpunkten för inspelningen kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. Lars lyfter fram att trots att välfärdssamhället når de flesta finns det människor som inte får det stöd och den hjälp de behöver för att leva ett självständigt liv. För Lars handlar sociala investeringar om att utveckla metoder som gör att inte bara de flesta utan i förlängningen alla får det stöd och den hjälp de behöver. Han menar att metoderna måste utvecklas på så sätt att de ger effekt på riktigt och att vi också mäter effekterna.

Sjukdomar, kriminalitet och psykisk ohälsa innebär stora kostnader, såväl för individen, i form av mänskligt lidande, som för samhället. Alla tjänar på insatser som förebygger problem, men vem ska betala när vinsterna kommer långt senare? Lyssna på ett samtal om hur samhället kan jobba förebyggande och om nya sätt att mäta uteblivna problem. Deltar gör: Ing-Marie Wieselgren, projektchef psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner, Rickard Bracken, generalsekreterare för Suicide Zero och Annica Johansson, verksamhetschef på Effektfullt.

Skribent:

Livia är operativt ansvarig på Effektfullt. Livia har mångårig erfarenhet inom marknadsföring och kundrelationer. Dessutom har hon en magisterutbildning i statsvetenskap samt har gått utbildningar inom kommunikation på både Berghs School of Communication och IHM.

Signatur la
Operativt ansvarig på Effektfullt

Categories:

Tags: