Medlemskap “PROFESSIONELL Organisation”

Medlemserbjudande

Läs om medlemserbjudandet här.

Vem kan bli medlem?

Medlemskapet “PROFESSIONELL Organisation” kan sökas av juridiska personer, vilket är alla med organisationsnummer förutom enskilda firmor (eftersom Bolagsverket betraktar dessa som fysiska personer).


Om du inte tillhör en juridisk person som kan bli medlem men vill få tillgång till medlemsförmånerna inom medlemskapet “PROFESSIONELL Organisation”, så kan du bli medlem som “PROFESSIONELL Individ” –  läs mer här.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 400 kr/kalenderår per organisation, vilket omfattar upp till 5 medarbetare.

Om ni önskar ge fler än 5 medarbetare tillgång till medlemskapets förmåner kostar det ytterligare 400 kr för varje påbörjat femtal, d.v.s. för 6-10 medarbetare är medlemsavgiften 800 kr, för 11-15 medarbetare är medlemsavgiften 1200 kr etc.

Aktivering av medlemskap

Efter att ni ansökt om medlemskap sker följande:

  • Effektfullts styrelse prövar er ansökan, vilket normalt sett sker inom två veckor
  • När styrelsen godkänt er ansökan meddelar vi er per mail, och bjuder in till onboarding.
  • Fakturan för er medlemsavgift mailas till den medarbetare som angetts som kontaktperson, eller skickas som e-faktura om ni har uppgett detta som önskemål.

Fyll i formuläret för att ansöka om medlemskap för år 2020:
Er kontaktperson