Planera en förändringsteori

Skapa en kraftfull förändringsteori med tre enkla knep

Vad är en förändringsteori?

En förändringsteori är en beskrivning av vilka aktiviteter som ska leda till vilken förändring, och varför vi tror att det kommer ske. Syftet med en förändringsteori är att tillhandahålla en färdplan för verksamheter som vill skapa positiva samhällsnyttiga effekter. Förändringsteorin hjälper oss att förstå och förklara vilka faktorer och processer som troligtvis kommer att påverka förändringen och vilka förväntade resultat som kan uppstå. Förändringsteorin kan också användas för att förklara för andra vad vi gör, och varför vi gör det och på så sätt kan vi vinna förtroende hos exempelvis finansiärer eller allmänheten. Andra ord som förekommer istället för förändringsteori men som beskriver samma sak är exempelvis effektlogik, effektkedja, verksamhetslogik eller den engelska benämningen Theory of Change eller förkortningen ToC.

Många verksamheter har en förändringsteori i tanken men inte nedpräntad. Genom att tydligt specificera vår förändringsteori så får vi bättre möjlighet att bedöma hur sannolikt det är att vi kommer lyckas driva igenom den förändring vi vill uppnå och ifall vi borde vidta åtgärder för att komplettera eller justera något. Det vara ett sätt att synliggöra svaga eller osäkra länkar och förebygga effektlösa insatser. Förändringsteorin lägger alltså grunden för en effektdriven verksamhet och för en systematiserad effektmätning.

En förändringsteori brukar bestå av följande komponenter:

 • Effektmätning så gör vi

  Det problem som vi vill minska eller lösa för målgruppen

 • Effektmätning så gör vi

  Våra prestationsmål och utfallsmål på kort-, medellång och lång sikt

 • Effektmätning så gör vi

  De aktiviteter som vi tänker ska generera prestations- och utfallsmålen

 • Effektmätning så gör vi

  Ett styrkande av de antaganden som förändringsteorin “hänger på”

I onlinekursen Byggstenar i förändringsteori kan du lära dig mer om de olika komponenterna och hur du steg för steg går tillväga när du bygger en förändringsteori.

Hur ser en förändringsteori ut?

En förändringsteori brukar presenteras i en skiss där man ser flödet från vänster till höger.

Hur kan man då på ett enkelt sätt se till att förändringsteorin är en rättvis spegling av den förändringen som vi strävar efter att skapa? Vi har sammanställt tre konkreta tips som kan hjälpa er med just detta.

 • cropped-cropped-Lightbulb.png

  Tips 1 - Granska dina antaganden

  Ett sätt att öka chansen för att vår kedja är intakt hela vägen från vänster till höger, är att identifiera och syna våra antaganden. Detta kan du göra genom att granska er förändringsteori och fundera på om logiken håller - är det rimligt att era aktiviteter skapar den eftersträvade förändringen på det sätt som teorin beskriver? Ett tips på vägen när man sitter och ska hitta de här antaganden kan vara att man funderar över vad i förändringsteorin som man inte riktigt tror på. Finns det områden som man är tveksam eller lite kritisk till? Det är ofta här det finns lite för lösa antaganden bakom teorin, som kan komma att behöva förtydligas. Antagandet kan undersökas genom att exempelvis konsultera forskning på området, sakkunniga och/eller målgruppen.

 • cropped-cropped-Lightbulb.png

  Tips 2 - Bjud in utomstående i processen

  När man arbetar i en verksamhet är det ofta självklart vad det är man gör, vad man arbetar för och på vilket sätt man skapar förändring. För en utomstående så kan det däremot vara betydligt svårare att förstå verksamhetens aktiviteter och vad för resultat som väntas komma ur dessa aktiviteter. Det är därför en mycket god idé att bjuda in utomstående som man litar på för att identifiera glapp eller otydligheter i förändringsteorin som kan vara svåra att se själva med hemmablinda ögon.

 • cropped-cropped-Lightbulb.png

  Tips 3 - Använd förändringsteorin som ett levande dokument

  En verksamhet stöter ofta på nya omständigheter och förutsättningar som gör att den förändras på olika sätt. Det kan exempelvis komma en pandemi som ställer krav på fler digitala aktiviteter, det kan vara att målgruppens beteendemönster har förändrats eller så kan det vara att finansieringen har minskat kraftigt. Oavsett anledning så är det viktigt att ha med sig att när verksamheten förändras så bör även förändringsteorin förändras tillsammans med verksamheten. Att ha en utdaterad förändringsteori kan bland annat leda till att vi inte längre följer upp på relevant data och att vi därmed inte kan veta säkert om vi skapar någon förändring. Se därför inte förändringsteorin som ett dokument som arkiveras - ha istället förändringsteorin som grund och underlag till er strategi. Med detta sagt - återbesök, uppdatera och låt inte er teori stå och damma i ett arkiv!

Vill du ha hjälp med er förändringsteori? Effektfullt erbjuder processledning och rådgivning både för den som står i startgropen med sin effektmätning och för den som vill vässa till sin befintliga effektmätning. Kontakta oss på hej@effektfullt.se

Categories: