Effektbloggen - Nyheter, tips och inspiration 

Hur talar vi om för andra vilken nytta vi gör? (2020)
Ideella verksamheters effektredovisning i förvaltningsberättelsen Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som följer årsredovisningslagen, K2-regelverket och/eller […]