Effektfullt leder arbetet med att utveckla Sveriges första standard för effektmätning

Det är viktigare än någonsin att mäta och utvärdera vilken skillnad samhällsinsatser gör för människor och miljö. Samtidigt saknas en gemensam terminologi och ett samstämmigt förhållningssätt. Nu sjösätter Svenska Institutet för Standarder (SIS) en ny kommitté som kommer driva arbetet med att utveckla en svensk standard för effektmätning, för att höja kvaliteten på effektmätningen i Sverige. På kommitténs första möte valdes Effektfullts verksamhetschef Annica Johansson till ordförande på tre år.

Effektfullt är en av initiativtagarna till arbetet med att utveckla en standard. Annica Johansson, Verksamhetschef på Effektfullt säger att:

"Vi är mycket glada över förtroendet att leda kommitténs arbete med att utveckla en svensk standard för effektmätning, och kommer göra vårt yttersta för att det ska mynna i en användbar och väl förankrad produkt som får bred spridning. Vår målsättning är att utvecklingen av en standard ska bidra till en större tvärsektoriell samsyn kring terminologi, och till en mer gemensam bild av vad som utgör lämpliga principer och processer för meningsfull effektmätning och -styrning. Detta tror vi är en förutsättning för att på ett effektivt sätt höja kvaliteten på den effektmätning som görs i Sverige."

Annica Johansson, Verksamhetschef Effektfullt

De flesta länder saknar idag en nationell standard för effektmätning, vilket innebär att när kommitténs arbete är slutfört blir Sverige ett av de första länderna i världen att ha utvecklat en nationell standard. Effektfullt är medlemmar i Social Value International - ett globalt kunskapsnätverk som verkar för att samhället ska värdera sociala och miljömässiga resultat, och för att värderingen ska göras korrekt. Ben Carpenter, CEO på Social Value International, uttrycker att:

"It is fantastic to see Sweden becoming one of the first countries to develop a Standard for Impact Measurement. We are delighted that Effektfullt will be chairing this process and we look forward to supporting them, as a Joint Member Network of Social Value International, in our shared mission of changing the way the world accounts for value."

Ben Carpenter, CEO Social Value International

Svenska Institutet för Standarder (SIS) uppmuntrar fler organisationer att ansluta sig. Johan Dahlgren på Svenska Institutet för Standarder (SIS) säger att ett 20-tal organisationer redan har sagt att de tänker delta och att ju fler perspektiv som vi kan få med desto bättre standard kan vi få till i slutändan. Han kommenterar vidare att en svensk standard kan finnas på plats om cirka ett och ett halvt år. Om Effektfullts ordförandeskap säger Johan Dahlgren:

"Det känns naturligt att Annica Johansson, Effektfullt, efter vår nominering nu axlar rollen som ordförande i den nybildade kommittén. Med sitt stora driv och engagemang kommer hon att göra mycket gott för standardiseringen inom området."

 

Om din organisation vill påverka och bidra till utvecklingen av standarden går det fortfarande att anmäla intresse för att delta i kommittén.

Johan Dahlgren, Sektionschef på Svenska institutet för standarder, SIS.

Mer information

Läs mer om arbetet med standarden hos Svenska Institutet för Standarder (SIS).
Anmäl intresse för att delta i arbetet med att ta fram standarden genom att kontakta Johan Dahlgren, sektionschef för informationsteknik och ledningssystem på SIS.
svenska institutet för standarder
Frågor kring Effektfullts ordförandeskap i kommitéen eller pressfrågor: 
Kontakta effektfullt på hej@effektfullt.se

Categories:

Tags: